ČESKO ČTE DĚTEM

15.05.2013 13:29

Milí přátelé, stejně jako v předchozích letech, tak i letos vás chceme pozvat ke spolupráci v rámci akce  3. ročníku  Česko čte dětem, která se opět uskuteční 1. - 7. 6. 2013 v celé České republice.

Čtěte dětem, je to jejich svátek a svátek knih. Stačí 20 minut denně! ...a nejen tento týden...

Pravidelné čtení dítěti:

 uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
podporuje psychický rozvoj dítěte;
 posiluje jeho sebevědomí;
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 formuje čtecí a písemné návyky;
 učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 rozvíjí představivost;
 zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 trénuje paměť;
 přináší všeobecné znalosti;
 ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 rozvíjí smysl pro humor;
 je výbornou zábavou;
 zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 je prevencí patologických jevů;
 formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;

 je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

—————

Zpět