O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které  připravujeme, jsou zaměřeny především na děti.
  • Vychutnejte si možnost  v klidu si vybrat četbu pro volné chvíle, poradit se.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, popovídat.

 

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!


Obec Vlastibořice tvoří čtyři osady – Vlastibořice, Jivina, Sedlíšťka a Slavíkov. Obec má 240 obyvatel a v posledních letech žije bohatým kulturním, sportovním a společenským životem. Obec se snaží využívat prostory v obecním kulturním domě k rozvoji společenského dění.

Každý měsíc vychází obecní zpravodaj, kde se snažíme občany informovat nejen o připravovaných akcích, ale i předat informace z historie obce. Připravujeme i stálou rubriku o dění v obecní knihovně, kterou navštěvují lidé nejen z našich osad, ale i z blízkého okolí. V posledním období nově upravené prostředí, aktualizovaný fond i připravované akce zvýšily zájem občanů o knihovnu. Knihovnice se snaží získávat nové dětské čtenáře akcemi pro tuto věkovou kategorii – např. čtení z vybraných knížek a malování.

Knihovna v naší obci má důstojné prostory v rekonstruovaném objektu obecního úřadu a v budoucnu bychom chtěli přivítat ještě více čtenářů, hlavně dětí a mládeže a pořádat setkání nejen s autory knížek, ale i besedy na různá témata dle zájmu občanů. Nástupem nové kvalifikované knihovnice se naskytla možnost modernizace knihovny - příprava knihovního fondu na automatizované půjčování a jeho následné zpřístupnění na internetu prostřednictvím on-line katalogu.

Veškerá evidence dokumentů je dosud vedena v ručně psaných seznamech. Výpůjčky jsou realizovány klasickým sáčkovým systémem. Fond knihovny je tvořen více než 4 000 svazky pro všechny věkové kategorie a průběžně několikrát ročně je doplňován novými knihami a soubory knih z výměnného fondu KVK v Liberci.

Pro zájemce o internet, vyřízení elektronické pošty nebo sepsání potřebného dokumentu je přístupný 1 počítač s tiskárnou.